BARNEHAGEPROSJEKTER

Barnet lager ikke kunst. Men kunstneren bruker barnets kreative og nysgjerrige tilnærming av materialer. Prosjektene under, som barna i min barnehage, personalet og jeg har jobbet med viser at det er ikke lang avstand i å undersøke materialer mellom barnet og kunstneren.

I slutten av diktet "Kunstneren" sammenlikner forfatteren kunstneren og barnet. (fra samlingen Den hemmelige sommer, 1951) skriver André Bjerke:

.....

Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse, er virksom i barnet som leker med sand i en kasse.

Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det,
og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade.
og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge,
og broer og byer og skip vil det ingengang bygge!

Driv kunstneren ut: all lek vil du dermed fordrive
og mister du evnen til lek, da mister du livet. 

Land art, OsloMet prosjekt i gruppe i Kunst, kultur og kreativitets undervisningen..
Land art, OsloMet prosjekt i gruppe i Kunst, kultur og kreativitets undervisningen..
Studiesamling, undersøkelse av lyder
Studiesamling, undersøkelse av lyder

Rommet som den 3. pedagog. (Reggio Emilia pedagogikk) Enkle endringer som skaper impulser til lek.

Marianne Flyen 2020
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!